Alltmer svenskar börjar bygga och renovera sina hus, istället för att flytta ut. Fler och fler ansöker om bygglov…