Fogkompaniet i Stockholm är ett professionellt byggföretag inom fogningsarbeten. Fogfirman hjälper dig med fogning av fasad, kök, badrum, fönster, mjukfogning. Fogningsföretaget utför även brandfogning vid passivt brandskydd av kommersiella lokaler, kontor, bostäder vid nyproduktionsprojekt samt totalrenoveringar av fastigheter. Fogkompaniets byggnadsarbetare genomför fogningsentreprenader över hela stor-stockholm från Uppsala, Enköping till Nynäshamn